Zpracování inventarizace majetku hotelu Marriott

Naše společnost řídila inventarizační komisi a zpracovávala data při inventarizaci majetku společnosti Inafy Eastates s.r.o. a hotelu Marriott v Praze.